Постъпи умно, храни се разумно!

Това е начин на живот. Това е твоето здравословно меню. Заяви сега!
0.00 лв.

0продукт(и) в Кошницата

Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те определят реда, условията и сроковете за предоставяне на услуги през сайта http://redpepper.bg .

КЛИЕНТИТЕ удостоверяват съгласието си с Общите условия чрез създаване на Регистрация на сайта http://redpepper.bg. и/или чрез извършване на поръчка/и за ползване на услуга/и от ДОСТАВЧИКА. За валидна поръчка се приема и тази, направена по телефон.

I.Определения

ДОСТАВЧИК e “Red Pepper BG“ ООД посредством настоящия интернет сайт  “ http://redpepper.bg ” и телефон за контакт и поръчки на предоставяната услуга.

КЛИЕНТ е всяко физическо или юридическо лице, което е заявява или е заявило и ползва услугата на ДОСТАВЧИКА.

УСЛУГА е всяка вид дейност, свързана с предоставяне на стоки и услуги от “Red Pepper BG“ ООД във връзка с подготовка, приготвяне и доставка на здравословна храна до КЛИЕНТА. КЛИЕНТА избира храна според предварително изготвени здравословни хранителни програми, които включват всички или няколко хранения от необходимия дневен прием. Процентното съотношение на макронутриентите общо в цялото ежедневно меню е както следва: протеини – 35%, мазнини – 30 %, въглехидрати – 35 %. Допустимото отклонение от това съотношение е 5 % за цялото меню. За по-голяма разлика в съотношението, се изготвя индивидуална оферта.

КЛИЕНТА сам избира и заявява предпочитаното меню и сам определя неговата калорийна стойност на база начин на живот, поставени цели за промяна на тегло, начин на хранене и други и/или след разговор с консултант на ДОСТАВЧИКА. Всички хранителни програми се доставят само в делнични дни на територията на град София.

II.Параметри на УСЛУГАТА

 1. Регистрация
 • Регистрацията на сайта http://redpepper.bg ви дава възможност да извършвате онлайн заявки, да поддържате профила си и да давате важна уточняваща информация относно вашия хранителен режим.
 • Регистрацията се извършва чрез предоставя активен имейл, измислена от КЛИЕНТА лична парола за достъп и име на лицето за контакт.
 • След извършване на регистрация е необходимо КЛИЕНТА да предостави важна основна информация относно наличие на алергии, очаквани калории на избраната дневна хранителна програма, нежелани продукти/ястия, пол, възраст, тип дневна натовареност (интелектуален/физически труд, професионален спортист, поставена цел за сваляне/качване на килограми и др.). Тази информация се използва единствено от ДОСТАВЧИКА, изключително и само за нуждите на ДОСТАВЧИКА да подготви избраната хранителна програма с оглед изискванията на КЛИЕНТА и с основна цел избягване на потенциални рискове за здравето на КЛИЕНТА.
 • Навременното и вярно попълване на информацията по точка 1.3. е единствено и само отговорност на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за невярно съдържание или липсваща информация, особено, но не само, информация относно наличието на евентуални алергии. ДОСТАВЧИКА изисква от КЛИЕНТА тази информация и при извършване на първоначална заявка по телефона, в случаите, когато КЛИЕНАТА е в невъзможност да даде съответните данни писмено.
 • КЛИЕНТА се съгласява да поддържа данните в профила си коректни, в това число актуален телефонен номер и адрес за доставка, с оглед правилното изпълнение на заявената УСЛУГА от ДОСТАВЧИКА.
 1. Заявяване
 • Заявка за предоставяне на УСЛУГА от ДОСТАВЧИКА може да бъде извършена чрез сайта „ http://redpepper.bg ” или по телефон един ден предварително. Не се обработват заявки за деня на извършване на поръчката.
 • За валидна се приема само заявка направена в рамките на посоченото работно време от 08:00 часа до 14:00 часа в делнични дни чрез сайта „ http://redpepper.bg ” или на телефон 0879 24 24 22.
  • Заявки направени след 14:00 часа за следващия ден се обработват за доставка на по-следващия ден. При подобно обстоятелство служител на ДОСТАВЧИКА ще се свърже с КЛИЕНТА за уточняване на доставка.
  • През почивните дни (събота,неделя) и празнични дни за валидни се приемат заявките направени до 14:00 часа преди първия работен ден.
 • Без значение от техническия способ (интернет сайта “ http://redpepper.bg ” или телефон 0879 24 24 22) за извършване на заявка, данните по точки 1.3, 1.4. и 1.5. горе са задължителни за предоставяне на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА.
 • При извършване на заявка през сайта “ http://redpepper.bg ”, КЛИЕНТА получава електронна поща, потвърждаваща успешно направената заявка. В случай на промяна или несъответствие на информация, отговорност на КЛИЕНТА е да уведоми своевременно ДОСТАВЧИКА с оглед коректно предоставяне на заявената УСЛУГА.
 1. Доставка и съхранение
 • Доставка на заявената УСЛУГА се извършва от служители на ДОСТАВЧИКА до посочен адрес от КЛИЕНТА в рамките на град София.
 • Доставки се извършват всеки делничен ден от 09:00 часа до 11:00 часа. Часът на доставка на адрес на КЛИЕНТА е различен за различните райони на град София. Часът, в който КЛИЕНТА получи първата си заявка е приблизително един и същ и за следващите дни.
 • КЛИЕНТА има възможност да анулира доставка най-късно до 14:00 часа на предишния ден или да промени адреса на доставка най-късно до 7:30 часа на същия ден. В случай, че заявката не е анулирана в посочения срок, то УСЛУГАТА трябва да бъде заплатена от КЛИЕНТА или ако е предплатена, за нея няма да се възстановяват суми на КЛИЕНТА. В случай, че адреса за доставка не е променен в упоменатия срок, то УСЛУГАТА се приема за доставена на първоначално подадения адрес и КЛИЕНАТ е длъжен да я заплати в пълния й размер, като не следва да се възстановяват пари за нея ако е предплатена. Възможно е УСЛУГАТА да бъде доставена на нов адрес, като КЛИЕНТА заплаща всички допълнително възникнали транспортни разходи.
 • С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТА съзнава, че е негова отговорност да посочи верен адрес за доставка и да предприеме зависещите от него мерки за осигуряване адекватен на достъп с оглед предоставяне на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност при възникнал случай на невъзможност за достъп и доставяне на УСЛУГАТА до адрес на КЛИЕНТА, поради неизпълнение на някое от посочените по-горе необходими условия от страна на КЛИЕНТА.
 • Всяка отделно ястие от всяка една хранителна програма от УСЛУГАТА се доставя пакетирано в опаковки за еднократна употреба, с включени прибори, салфетка, зехтин и сол. Доставената храна е със срок на годност отбелязан на листа със съответното дневно меню, който се намира в комплекта.
 • Задължително е съхранението в хладилник, особено в горещи дни. За неправилно съхранение на храната ДОСТАВЧИКА не поема отговорност.
 1. Цени и начин на плащане
 • Всички посочени цена от ДОСТАВЧИКА на сайта „ http://redpepper.bg ” цени са в български лева, с включено ДДС и доставка.
 • ДОСТАВЧИКА си запазва правото да актуализира посочените цени за в бъдеще, като ги обявява на сайта „ http://redpepper.bg
 • КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за предоставяне на УСЛУГАТА.
 • Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
 • Ако КЛИЕНТ предплатили услугата, но за някои дни откажете доставката предварително, то платената УСЛУГА ще бъде доставена веднага, когато това е възможно за КЛИЕНТА. В случай, обаче, че КЛИЕНАТ не предупреди ДОСТАВЧИКА предварително – най-късно един ден предварително до 14:00 часа, то неполучените от вас менюта ще бъдат таксувани.
 1. Поверителност
 1. С приемане на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ се счита за информиран, че част от данните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). С приемане на тези Общи условия, КЛИЕНТЪТ се счита за информиран и дава съгласие, че ДОСТАВЧИКА може да събира и обработва, тези данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на УСЛУГАТА и директен маркетинг от ДОСТАВЧИКА, включително за целите на фактуриране. ДОСТАВЧИКА се задължава да обработва, използва и съхранява тези лични данни, гарантирайки тяхната конфиденциалност. КЛИЕНТЪТ предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по обработка и доставка на УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКА е длъжен да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции само в предвидените от закона случаи.
 2. КЛИЕНТА се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към КЛИЕНТА, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, в случай, че няма изричен отказ по електронна поща за отказ от КЛИЕНТА до ДОСТАВЧИКА.
 3. Авторски права
 1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, предоставяни от ДОСТАВЧИКА и публикувани на сайта “ http://redpepper.bg ”,собственост на ДОСТАВЧИКА, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното използване на каквато и да е част от тях представлява закононарушение и влече гражданска, административна и наказателна отговорност.
 1. Ограничаване на отговорност
 2. ДОСТАВЧИКА се ангажира да извършва необходимите дейности, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
 3. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ДОСТАВЧИКА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 4. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 5. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в интернет сайтове, към които настоящият сайт може да съдържа препратки.
 6. ДОСТАВЧИКА има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 7. Всички предлагани от ДОСТАВЧИКА УСЛУГИ, заявени и закупени през сайта „ http://redpepper.bg ” са предназначени само за лична употреба и не са предназначени за препродажба.
 8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 9. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА и своевременно обновявани на сайта на ДОСТАВЧИКА “ http://redpepper.bg ”, заедно с информативно съобщение за наличие на обновена информация в Общите условия, което ще бъде публикувано на сайта „ http://redpepper.bg ” или изпратенo на aдреса на електронната поща посочена от КЛИЕНТА, при регистрацията.
 10. КЛИЕНТА се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
 11. При всяка промяна на информация в Общите условия ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия,заедно с всички допълнения и изменения в тях.
 12. Настоящите Общи условия влизат в сила от първоначалната дата на търговско предоставяне на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА. От този момент те са обвързващи за ДОСТАВЧИКА, a КЛИЕНТИТЕ се считат за уведомени за съдържанието им.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Oбщи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 2. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на информацията в него, се прилагат законите на Република България.