В последно време все повече се говори за стрес на работното място и последствията от него като хронична умора, намалена работоспособност, раздразнителност. Всички те влияят отрицателно не само на личния живот на всеки, но и на животът на компанията в цялост. Когато продуктивността и мотивацията спадат, спада и нивото на развитие на всяка компания.

Ето защо все повече компании възприемат идеята за уелнес програми за служителите си. Те наистина се опитват да открият правилното решение за борба със здравословните проблеми и тяхната цена.

За съжаление повечето компании се опитват да внедрят такива програми без достатъчно опит и предварителен план. Като следствие, повечето програми се провалят или резултатите са незадоволителни.

Проблемът е, че към корпоративния уелнес трябва да се отнесем сериозно. Ангажираността, мотивацията, подкрепата и стратегията са ключът към успеха на всяка програма.

Ако сте готови да направите уелнес програма, ето с какво е добре да се съобразите.

  1. Повишаване знанието относно собственото здраве на всеки.

Заради високите нива на стреса, по-дългия работен ден и многото задачи, грижата за себе си остава на заден план. В краткосрочен план това може да бъде пренебрегнато, но в дългосрочен това води до повече дни в болничен и неактивен начин на живот.

Разпространявайте техники за справяне със стреса и управление на личното време. Можете да създадете група в социална мрежа, където всеки да споделя опит и мнение.

  1. Бъдете креативни

Корпоративния уелнес трябва да бъде забавен. Създайте уникални и динамични занимания, с които служителите да се отдадат на програмата. Всеки има нужда да бъде предизвикан и стимулиран по различни начини за да осъществи промяна със себе си. Нека програмата ви бъде предизвикателство, на което нито един служител не може да устои.

  1. Корпоративния уелнес е комплексна програма, чийто резултати се виждат на по-късен етап.

Важна е краткосрочната и дългосрочната рамка на уелнес програмата както за служителите, така и за работодателите. Нужни са подкрепа, лидерство, отдаденост от всички заинтересовани. А заинтересованите страни са всички.

Успешната уелнес програма отнема време и постоянство, за да бъде интегрирана във фирмената култура. Тя не е просто едно решение, тя е комбинация от решения, които са вплетени в една стратегия за повишаване благосъстоянието на всеки индивид чрез обучения, физическа активност, комуникация, стимули и дългосрочно партньорство.

Предизвикателството е както за служителите, така и за работодателите. Всеки трябва да помисли за здравето по различен начин и какво то означава за тях. Крайният резултат трябва да бъде по-здрави служители, по-добро здравословно състояние на фирмата.