null

Здраве за всеки

Провеждаме индивидуални и групови срещи и консултации със специалисти по темите: диетика, фитнес и спорт, спорт и хранене, НЛП, психология, емоционално здраве, стрес мениджмънт.

За повече информация, моля изпратете запитване във формата.

null

Корпоративен уелнес

Организиране на фирмени обучения на теми, свързани със здравословния начин на живот, техники за понижаване на стреса и последиците от него, превантивни мерки за здравословен начин на живот, мотивация и управление на време.

За повече информация, моля изпратете конкретно запитване във формата.